Đừng quên gần gũi với người nghèo
Đừng quên gần gũi với người nghèo, ý thức rằng mọi thứ đều liên kết với nhau và tất cả cần được chăm sóc trên hành tinh này là lời nhắn nhủ của người đứng đầu Tòa thánh Vatican đến khoảng 200 Giám mục ở các nước thuộc Bộ Giám…...