Đối thoại Nhân quyền Australia-Việt Nam thường niên diễn ra hiệu quả, thẳng thắn
Bộ Ngoại giao Australia ngày 13/1 ra thông cáo cho biết Việt Nam và Australia đã tổ chức Đối thoại Nhân quyền thường niên lần thứ 17 vào ngày 8/12/2021 dưới hình thức trực tuyến....