Đại diện chính quyền và Phật giáo tỉnh Gia Lai tiếp đoàn Sở Lễ nghi - Tôn giáo tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia
Ngày 01/7/2022, tại trụ sở UBND tỉnh Gia lai, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch chủ trì tiếp xã giao đoàn công tác của Sở Lễ nghi - Tôn giáo và Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia....