Đại hội Đại biểu Phật giáo huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang lần thứ VII, nhiệm kỳ 2016-2021 diễn ra thành công tốt đẹp
Với phương châm “Trách nhiệm – Kỷ cương – Đoàn kết – Phát triển”, Đại hội Đại biểu Phật giáo huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang lần thứ VII, nhiệm kỳ 2021-2026 đã diễn ra thành công tốt đẹp vào ngày 20/10/2021, tại chùa Bửu Sơn, huyện Tịnh Biên....