Các tổ chức tôn giáo hành động chống đói nghèo
Hội đồng Đại kết các Giáo hội Kitô (Coe) và các tổ chức tôn giáo đưa ra một tuyên bố chung "Hãy cầu nguyện và hành động chống đói nghèo"....