Bộ An ninh Nội địa Mỹ thành lập hội đồng cố vấn tôn giáo và an ninh mới
Bộ An ninh Nội địa Mỹ đã bổ nhiệm một hội đồng cố vấn về tôn giáo và an ninh mới gồm 25 thành viên để hỗ trợ Bộ trưởng Alejandro Mayorkas tìm cách bảo vệ các cơ sở thờ phượng tôn giáo....