Phó Trưởng ban Nguyễn Tiến Trọng chúc mừng Đại hội đồng Tổng Liên hội của Hội thánh Tin Lành Việt Nam (miền Nam)
Nhân dịp Đại hội đồng Tổng Liên hội lần thứ 48 và Đại hội đồng Giáo phẩm lần thứ 10 của Hội thánh Tin Lành Việt Nam (miền Nam) tổ chức từ ngày 5-8/7/2022 tại thành phố Hồ Chí Minh, sáng ngày 5/7, tại Viện Thánh kinh Thần học, Phó…...