Phó Trưởng ban Trần Thị Minh Nga dự Hội thảo của Phật giáo về đảm bảo an sinh xã hội cho người dân
Ngày 22/11/2020, Hội thảo khoa học với chủ đề “Phật giáo với việc đảm bảo an sinh xã hội cho người dân trong thời kỳ phát triển và hội nhập quốc tế” do Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) tổ chức tại…...