Lễ hội Tiên Lục - di sản văn hóa phi vật thể quốc gia
Xã Tiên Lục, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang là vùng đất trung du giàu truyền thống lịch sử, văn hóa nằm gần kề bên dòng sông Thương thơ mộng. Nơi đây, từ xa xưa đã có dấu chân của con người cư trú, các dòng họ tụ cư đông…...