Điện Biên: Ra mắt mô hình điểm nhóm tôn giáo bình yên về an ninh trật tự
UBND xã Mường Khong, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên vừa ra mắt mô hình “Điểm nhóm tôn giáo Hua Sát bình yên về an ninh trật tự”....