Hoạt động nổi bật về môi trường của Giáo hội Công giáo
Giáo hội Công giáo Roma là tổ chức tôn giáo lớn nhất thế giới hiện nay, với khoảng 1,3 tỷ thành viên tính đến năm 2019. Giáo hội Công giáo thế giới cũng là tổ chức quốc tế lâu đời nhất và hoạt động liên tục nhất trên thế giới,…...