8 năm trên ngai tòa Giáo hoàng của Đức Phanxicô
Sau khi Đức Benedicto XVI từ nhiệm, Hồng y đoàn đã bầu Hồng y người Argentina là Hồng y Jorge Mario Bergoglio, một tu sĩ dòng Tên làm Giáo hoàng thứ 266 của Giáo hội Công giáo. Đây là vị Giáo hoàng ngoài châu Âu sau 1200 năm kể từ…...