Chuỗi hoạt động chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII
Chiều 22/01/2021, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia đã diễn ra chuỗi sự kiện trong khuôn khổ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII: lễ phát hành bộ tem bưu chính, khai mạc trưng bày sách, ảnh chào mừng Đại hội, khai trương Trung tâm báo chí và…...