Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thích Phổ Tuệ viên tịch
Hoà thượng Thích Phổ Tuệ, Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam viên tịch lúc 03h22 sáng 21/10/2021, hưởng dương 105 tuổi....