Giá trị di sản kiến trúc nhà thờ Công giáo thời kỳ đầu ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ
Công giáo có mặt tại Việt Nam từ nửa đầu thế kỷ 16 [1] thời Trịnh Nguyễn phân tranh và được tiếp tục trong suốt các thế kỷ 17, 18 ở cả Đàng trong và Đàng ngoài. Tuy nhiên, tới thời nhà Nguyễn, đạo Thiên chúa bị nghiêm cấm gắt…...