Nghiên cứu: Tôn giáo và tâm linh có thể giúp giới trẻ vượt qua khủng hoảng tinh thần
Sinh ra trong một thế giới bão hòa về công nghệ bị rung chuyển bởi chủ nghĩa khủng bố trong nước, sự tàn phá sinh thái và bất ổn kinh tế, thế hệ Z (được sinh trong khoảng 1997-2012) ở Mỹ cho thấy có nhiều vấn đề về sức khỏe…...