Thăm dò ý kiến: Niềm tin của người Mỹ vào Thiên Chúa đang giảm
Niềm tin vào Thiên Chúa hay Thượng đế (God) là một trong những dấu hiệu mạnh mẽ, đáng tin cậy nhất cho thấy sự bền bỉ của tôn giáo Mỹ trong những năm qua. Nhưng một cuộc thăm dò ý kiến mới của Gallup cho thấy điều đó có thể…...