Văn hóa tâm linh và phòng, chống mê tín, dị đoan
Một trong những trăn trở của không ít cán bộ, đảng viên hiện nay là tham gia đời sống tâm linh như thế nào cho phù hợp, để không vi phạm Điều 19 của Quy định số 37-QĐ/TW 'về những điều đảng viên không được làm': 'Mê tín, hoạt động…...