Người Mỹ nhìn nhận thế nào về các tôn giáo khác?
Ngày đăng: 23/03/2023
(Ảnh: David Peterson/Pixabay/Creative Commons)
Theo một cuộc khảo sát của Trung tâm Nghiên cứu Pew (Mỹ), hầu hết người Mỹ không nghĩ nhiều về tín ngưỡng khác ngoài đức tin mà họ đang theo.

Cuộc khảo sát mới của Pew Research đã hỏi 10.588 người Mỹ xem họ có cảm xúc tích cực hay tiêu cực đối với các tín ngưỡng khác hay không. Từ 40% đến 60% trả lời “không thuận lợi cũng không bất lợi” hoặc “không đủ hiểu biết để trả lời”.

Nhưng một số nhóm tôn giáo được xếp hạng cao hơn đánh giá của người Mỹ. Ví dụ, người Do Thái ghi điểm khá tích cực: 35% người Mỹ bày tỏ thái độ rất ủng hộ hoặc có phần ủng hộ đối với người Do Thái, chỉ có 6% bày tỏ thái độ không thuận lợi. Người Công giáo cũng đạt điểm tích cực (34% thuận lợi so với 18% không thuận lợi), cũng như những người theo các hệ phái Tin lành chính thống hoặc Tin lành đại kết (các hội thánh Tin lành liên quan đến các hệ phải có nguồn gốc từ Bắc Âu): 30% thuận lợi so với 10% không thuận lợi.

Những người vô thần và người Hồi giáo được đánh giá chung một cách thiếu thiện cảm trong cuộc khảo sát. Ở dưới cùng của danh sách là Giáo hội Các Thánh Hữu Ngày Sau, hay Mặc Môn, chỉ 15% người Mỹ có quan điểm thuận lợi về Mormons, trong khi 25% cho biết họ có quan điểm không thuận lợi về họ.

Đối với những người theo đạo Tin lành phúc âm (là nhóm được hình thành từ các phong trào đề cao sách Phúc âm sau này và hiện đang chiếm đa số những người theo đạo Tin lành ở Mỹ), người Mỹ bị chia rẽ về sự đánh giá: 28% có quan điểm ủng hộ những người theo đạo Tin lành phúc âm trong khi 27% có ý kiến tiêu cực (44% cảm thấy họ không biết đủ để nói).  

Sự khác biệt trong cách đánh giá đức tin khác cũng được thể hiện ở khía cạnh đảng phái chính trị, khi phần lớn những người theo đạo Tin lành phúc âm đồng cảm với Đảng Cộng hòa và khối này thường có mối tương quan chặt chẽ với cái gọi là quyền tôn giáo. Các đảng viên Đảng Dân chủ và những người theo đảng Dân chủ có cái nhìn tiêu cực hơn nhiều về những người theo đạo Tin lành Phúc âm - gần một nửa (47%) có quan điểm bất lợi về những người theo đạo Tin lành phúc âm. Khi so sánh, chỉ có 14% đảng viên Cộng hòa không theo đạo Tin lành phúc âm có quan điểm bất lợi về những người theo đạo Tin lành phúc âm.

Ngoài những người theo đạo Tin lành phúc âm, quan điểm của người Mỹ về các tín ngưỡng khác có thể bị ảnh hưởng bởi việc họ có quen biết cá nhân với những người theo tín ngưỡng khác hay không, nghiên cứu kết luận. Ví dụ, khoảng 88% người Mỹ biết một ai đó là người Công giáo. Nhưng ít người biết hơn về một người Hồi giáo hay Mặc Môn, điều này có thể giải thích tại sao họ có cái nhìn tiêu cực hơn về những nhóm này.  

Cuộc khảo sát cho thấy ngày càng có nhiều người Mỹ biết về người vô thần. Vào năm 2019, 65% người Mỹ cho biết họ biết một người vô thần. Đến năm 2022 tỷ lệ này là 71%. Điều đó có thể giải thích tại sao người Mỹ coi những người vô thần đã phần nào ôn hòa hơn và tại sao người Hồi giáo và người Mặc Môn được nhìn nhận ít thiện cảm hơn.

Patricia Tevington, trưởng nhóm nghiên cứu cho biết “Có một sự khác biệt lớn về việc bạn có biết ai đó thuộc nhóm tôn giáo đó hay không”, Tevington nói. "Điều đó có xu hướng làm tăng sự thuận lợi."

Theo Trung tâm nghiên cứu Pew, cuộc khảo sát này của có sai số cộng hoặc trừ 1,5 điểm phần trăm./.

Quang Nam (tổng hợp và dịch theo religionnews.com)