Dự sinh hoạt tôn giáo tại nhà thờ suy giảm ở hầu hết các nhóm tôn giáo ở Mỹ
Ngày đăng: 30/03/2024
Khi người Mỹ cử hành tháng Ramadan và chuẩn bị lễ Phục sinh và lễ Vượt qua, tỷ lệ người trưởng thành cho biết thường xuyên tham gia các buổi lễ tôn giáo vẫn còn thấp, theo Công ty Tư vấn và phân tích Gallup.

Ba trong số 10 người Mỹ cho biết họ tham dự các buổi lễ tôn giáo hằng tuần (21%) hoặc gần như hằng tuần (9%), trong khi 11% cho biết họ tham dự khoảng một lần mỗi tháng và 56% hiếm khi (25%) hoặc không bao giờ (31%) tham dự.

Trong số các nhóm tôn giáo lớn của Hoa Kỳ, các thành viên của Giáo hội các Thánh hữu ngày sau của Chúa Giê-su Ky-tô, là những người hăng hái nhất, với 2/3 số người đến nhà thờ hằng tuần hoặc gần như hằng tuần. Người Tin Lành (bao gồm cả những người theo đạo Thiên Chúa không thuộc giáo phái) đứng thứ hai, với 44% tham dự các buổi lễ thường xuyên, tiếp theo là người Hồi giáo (38%) và người Công giáo (33%).

Đa số người Mỹ gốc Do Thái, Chính Thống giáo, Phật giáo và Ấn giáo nói rằng họ hiếm khi hoặc không bao giờ tham dự các buổi lễ tôn giáo.

26% người trưởng thành Chính Thống giáo, 22% người trưởng thành Do Thái, 14% người lớn theo đạo Phật và 13% người lớn theo đạo Hin-đu tham dự các buổi lễ thường xuyên. Mặc dù, những người trưởng thành theo đạo Phật và đạo Hin-đu có mức độ tham dự thường xuyên gần như nhau, nhưng những người trưởng thành theo đạo Phật có nhiều khả năng nói rằng họ hiếm khi hoặc không bao giờ tham dự (75%) so với những người trưởng thành theo đạo Hin-đu (51%).  

Người Mỹ không theo tôn giáo nào, kể cả những người nói rằng họ là người vô thần hoặc theo thuyết bất khả tri, rất ít có khả năng đến nhà thờ. Tuy nhiên, 3% cho biết họ tham dự hằng tuần hoặc gần như hằng tuần.

Các lễ kỷ niệm tôn giáo lớn dành cho người theo đạo Thiên Chúa, Do Thái, Hồi giáo và Ấn Độ giáo, vào tháng 3 và tháng 4, bao gồm các cuộc tụ họp của các tín hữu tại nhà thờ, giáo đường, nhà thờ Hồi giáo và đền thờ - có thể sẽ thu hút nhiều tín đồ hơn so với các tuần thông thường.

Gallup đo lường việc đi nhà thờ và liên kết tôn giáo trong hầu hết các cuộc khảo sát ở Hoa Kỳ mà tổ chức này thực hiện. Những kết quả này dựa trên dữ liệu tổng hợp từ các cuộc khảo sát qua điện thoại của Gallup được thực hiện vào năm 2021, 2022 và 2023, mang lại đủ mẫu để kiểm tra sự tham dự của một số lớn các nhóm tôn giáo hơn mức có thể có trong các mẫu khảo sát thông thường.

Ngoài những người theo đạo Tin Lành, Công giáo và những người không theo tôn giáo nào, các nhóm tôn giáo khác chỉ chiếm 2% hoặc ít hơn dân số Hoa Kỳ. Dữ liệu tổng hợp giai đoạn 2021-2023 bao gồm các cuộc phỏng vấn hơn 32.000 người trưởng thành ở Hoa Kỳ và ít nhất 200 người trả lời ở mỗi tôn giáo, ngoại trừ các tổ chức Chính Thống giáo và Ấn Độ giáo. Gallup cũng xây dựng các dữ liệu tổng hợp tương tự bằng cách sử dụng dữ liệu giai đoạn 2000-2003 và 2011-2013 để đánh giá những thay đổi trong việc tham dự các buổi lễ tôn giáo theo thời gian.

Gần như tất cả các tín ngưỡng đều giảm số người tham dự thường xuyên.

Hai thập kỷ trước, trung bình 42% người trưởng thành ở Hoa Kỳ tham dự các buổi lễ tôn giáo hằng tuần hoặc gần như hằng tuần. Một thập kỷ trước, con số này giảm xuống còn 38% và hiện ở mức 30%. Sự suy giảm này phần lớn là do sự gia tăng tỷ lệ người Mỹ không theo tôn giáo - 9% trong năm 2000-2003 so với 21% trong năm 2021-2023 - hầu hết tất cả đều không tham dự các buổi lễ thường xuyên.

Tuy nhiên, hầu hết các nhóm tôn giáo cũng chứng kiến sự sụt giảm trong việc thường xuyên tham dự các buổi lễ tôn giáo trong hai thập kỷ qua.

Trong số các nhóm tôn giáo, người Công giáo có tỷ lệ tham dự giảm mạnh hơn, từ 45% xuống 33%, trong khi có mức giảm nhỏ hơn một chút ở Chính Thống giáo (9 điểm phần trăm) và những người theo đạo Hin-đu (tám điểm). Ngoài ra còn có sự sụt giảm 24 điểm đối với các nhóm tôn giáo “khác”, nói chung là những nhóm không đủ lớn để báo cáo riêng thành nhóm của họ hoặc những nhóm khó phân loại dựa trên câu trả lời của người trả lời.

Ngược lại với hầu hết các nhóm tôn giáo, người Mỹ gốc Hồi giáo và Do Thái đã cho thấy sự gia tăng nhẹ về số người tham dự các buổi lễ tôn giáo trong hai thập kỷ qua. 38% người trưởng thành theo đạo Hồi thường xuyên đến nhà thờ Hồi giáo tăng từ 34% vào năm 2000-2003, mặc dù, thấp hơn so với năm 2011-2013 (46%). Sự gia tăng số người tham dự giáo đường Do Thái ở người Mỹ gốc Do Thái đã ổn định hơn, từ 15% hai thập kỷ trước lên 19% trong thập kỷ trước và 22% hiện tại.

Những người trưởng thành theo đạo Mormon cho thấy không có sự thay đổi đáng kể nào về việc đến nhà thờ so với giai đoạn 2000-2003, nhưng họ đã báo cáo mức độ tham dự nhà thờ cao hơn trong giai đoạn 2011-2013 so với hiện nay.

Vào bất kỳ ngày cuối tuần nào, khoảng 30% người trưởng thành ở Hoa Kỳ tham dự các buổi lễ tôn giáo, giảm từ mức 42% của hai thập kỷ trước. Việc đi nhà thờ có thể sẽ tiếp tục giảm trong tương lai, do người Mỹ trẻ tuổi ít gắn bó với tôn giáo hơn.

Cụ thể, nhiều người từ 18 đến 29 tuổi, 35%, nói rằng họ không có sở thích tôn giáo nào hơn so với số người là xác định theo một đức tin cụ thể nào đó, chẳng hạn như Tin Lành/Ki-tô giáo phi giáo phái (32%) hoặc Công giáo (19%). Ngoài ra, thanh niên, cả những người có và không có tôn giáo, ít có khả năng tham gia các hoạt động tôn giáo hơn - 22% tham dự thường xuyên, thấp hơn 8 điểm so với mức trung bình toàn quốc.

Những xu hướng này nhất quán với các chỉ số khác của Gallup về niềm tin và thực hành tôn giáo ở Mỹ, bao gồm tầm quan trọng của tôn giáo đối với người Mỹ và tư cách thành viên chính thức trong tổ chức cũng như các cơ sở thờ cúng khác.

Quang Nam