Người theo tôn giáo không còn chiếm đa số ở Scotland
Ngày đăng: 24/05/2024
Theo một báo cáo mới được công bố bởi Cơ quan Lưu trữ Quốc gia Scotland (NRS), lần đầu tiên trong điều tra dân số ở nước này, phần lớn người dân cho biết họ không theo tôn giáo.

Tổng cộng 51,1% trong Điều tra dân số năm 2022 của Scotland trả lời là "không tôn giáo" - tăng từ 36,7% vào năm 2011. "Không tôn giáo" là câu trả lời phổ biến nhất ở hầu hết các khu vực. 

Trên toàn Scotland, 20,4% người dân theo Tin lành Scotland, giảm từ 32,4% vào năm 2011. Các nhóm tôn giáo lớn nhất tiếp theo là Công giáo La Mã (13,3%), Cơ đốc giáo khác (5,1%) Hồi giáo (2,2%).

Theo kết quả điều tra nói trên, chỉ có người theo Tin lành Scotland ở khu vực In Na h-Eileanan Siar tiếp tục chiếm đa số, và người theo Công giáo La Mã ở khu vực Inverclyde là phổ biến nhất. 

Dữ liệu từ cuộc điều tra dân số ở Anh và xứ Wales cũng cho thấy sự gia tăng số người “không tôn giáo” trong những thập kỷ gần đây.  

Kết quả này là một phần của nhiều số liệu thống kê về nhóm dân tộc, bản sắc dân tộc, ngôn ngữ và tôn giáo từ cuộc điều tra dân số năm 2022 với các chủ đề chính bao gồm di cư và dân số già ở Scotland./.

Quang Nam (tổng hợp và dịch từ www.nrscotland.gov.uk)