LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (Từ ngày 15/8/2022 đến ngày 19/8/2022)
Ngày đăng: 15/08/2022
Đ/c Nguyễn Tiến Trọng, Phó Trưởng ban trực Lãnh đạo Ban

Thứ/ngày

Sáng

Chiều

Thứ Hai

15/8

- 09h00: Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng làm việc với BTGCP

- 08h00: Trưởng ban Vũ Hoài Bắc chủ trì hội ý lãnh đạo Ban

- Trưởng ban Vũ Hoài Bắc làm việc tại cơ quan

Thứ Ba

16/8

- 08h30: Trưởng ban Vũ Hoài Bắc làm việc với Vụ Công giáo

 

- 14h00: Trưởng ban Vũ Hoài Bắc làm việc với Vụ Cao Đài

- 14h00: Phó Trưởng ban Trần Thị Minh Nga làm việc với các Tiểu ban chuẩn bị Cuộc thi Rung chuông vàng

Thứ Tư

17/8

- 08h30: Trưởng ban Vũ Hoài Bắc làm việc với Vụ Tin lành

- 08h30: Phó Trưởng ban Nguyễn Tiến Trọng đi công tác địa phương

- 08h30: Phó Trưởng ban Trần Thị Minh Nga làm việc với Vụ Phật giáo

- 14h00: Trưởng ban Vũ Hoài Bắc chúc mừng Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam

Thứ Năm

    18/8

- 08h30: Trưởng ban Vũ Hoài Bắc làm việc với các vụ chuyên môn

- 14h00: Trưởng ban Vũ Hoài Bắc làm việc với Vụ TN&TGK

Thứ Sáu

   19/8

- 08h30: Trưởng ban Vũ Hoài Bắc làm việc tại cơ quan

- Trưởng ban Vũ Hoài Bắc làm việc tại cơ quan