Xuất bản sách mới về Chủ tịch Hồ Chí Minh
Ngày đăng: 14/05/2021
Bìa cuốn sách. (Ảnh do Nhà xuất bản Tổng hợp TP Hồ Chí Minh cung cấp)
Nhân kỷ niệm 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (1890-2021), 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (1911-2021) và 80 năm Ngày Bác trở về nước (1941-2021), Nhà xuất bản Tổng hợp TP Hồ Chí Minh xuất bản cuốn sách “Khát vọng Hồ Chí Minh-Việt Nam độc lập, tự do, hạnh phúc, dân chủ, phồn vinh, hùng cường, sánh vai với các cường quốc năm châu” của PGS, TS Bùi Đình Phong (giảng viên Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh).

Tác phẩm là một công trình nghiên cứu tỉ mỉ, nghiêm túc, cẩn trọng với gần 500 trang và được cấu trúc thành 3 chương. Công trình chuyển tải những nghiên cứu bước đầu về mối quan hệ khăng khít giữa khát vọng của Hồ Chí Minh với nội dung các văn kiện Đại hội XIII của Đảng về khơi dậy khát vọng phát triển đất nước hùng cường, phồn vinh, hạnh phúc, bước tới đài vinh quang, sánh vai với các cường quốc năm châu.

 

Nguồn qdnd.vn