Giới thiệu sách: Hệ thống tổ chức Giáo hội của các tôn giáo ở Việt Nam
Ngày đăng: 11/03/2022
Khi nghiên cứu về tôn giáo không thể thiếu việc nghiên cứu hệ thống giáo hội của tôn giáo đó. Nghiên cứu về giáo hội sẽ cho ta biết về người sáng lập, cơ cấu tổ chức gắn với các hoạt động vận hành gắn với vai trò, chức năng, nhiệm vụ của tín đồ, chức sắc, chức việc.

Cuốn sách “Hệ thống tổ chức giáo hội của các tôn giáo ở Việt Nam” đề cập đến hệ thống tổ chức của 14 tôn giáo (tổ chức) đang được thừa nhận hoạt động ở Việt Nam. Nội dung đề cập đến quán trình ra đời, hình thành, hệ thống các tổ chức của một số tôn giáo như: Lịch sử tôn giáo, cơ cấu tổ chức, chức năng quyền hạn của từng tổ chức trong hệ thống tổ chức giáo hội, hàng chức sắc giáo phẩm, tín đồ…

Bằng nguồn tư liệu phong phú, PGS.TS. Nguyễn Hồng Dương, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Tôn giáo, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đã khái quát hóa hệ thống tổ chức tôn giáo ở Việt Nam hiện nay. Cuốn sách do Nhà xuất bản Công an Nhân dân xuất bản năm 2021. Đây là tài liệu tham khảo bổ ích, thiết thực đối với bạn đọc, nhất là các nhà nghiên cứu, nhà quản lý về tôn giáo./.

 

QV