Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 3/2021
Ngày đăng: 08/04/2021
Trang Thông tin Điện tử Ban Tôn giáo Chính phủ trân trọng giới thiệu đến bạn đọc nội dung Tạp chí Công tác Tôn giáo số 3/2021:

 Mục Sự kiện tôn giáo:

- Minh Hồng: Đồng bào tôn giáo cả nước hướng về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

 Mục Nghiên cứu trao đổi:

- PGS.TS. Nguyễn Hồng Dương: Ni giới và tổ chức ni giới trong mạng mạch Phật giáo Việt Nam.

- NCS. Phạm Văn Phượng: Một số đặc điểm nổi bật của thiền phái Tào Động miền Bắc Việt Nam.

- TS. Ngô Quốc Đông: Giá trị của tín ngưỡng, tôn giáo trong tâm thức người Việt hiện nay.

Mục Công tác tôn giáo:

- Nguyễn Phúc Nguyên: Chuyển biến tích cực trong công tác tổ chức lễ hội Phật giáo đầu Xuân 2021.

- Đào Thị Đượm: Một vài suy nghĩ về việc chức sắc, tu sỹ Công giáo tham gia các tổ chức chính trị - xã hội.

- ThS. Ngô Hồng Châu, ThS. Đinh Đức Hiền: Một số kết quả nổi bật trong việc thực hiện chính sách tôn giáo tại quận Hải Châu, Đà Nẵng.

Mục Thường thức về tôn giáo:

- PGS, TS. Đỗ Thị Hòa Hới, ThS. Lê Tô Nam: Phật giáo tỉnh Kiên Giang với sự phát triển bền vững.

- Đại đức Thích Đạo Thịnh: Giải pháp đẩy mạnh hoạt động khám chữa bệnh của Tuệ Tĩnh đường Phật giáo tỉnh Hòa Bình.

- Phạm Văn Tự: Quan niệm nhân học Ki-tô giáo phương Đông về con người và suy lý về phẩm giá của con người.

- Nguyễn Thị Thanh Hương: Đền Đồng Nhân thờ Trưng Trắc, Trưng Nhị- hai vị nữ anh hùng dân tộc.

- Lê Tuyết: Di tích lịch sử, văn hóa cấp quốc gia đình đền Bài Trượng.

Mục Tín ngưỡng, tôn giáo và đời sống:

- TS. Hòa thượng Thích Thanh Điện: Hoạt động bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và dịch bệnh của Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hòa Bình.

- TS. Phạm Huy Thông: Linh mục là đại biểu Quốc hội đầu tiên của giới Công giáo.

- Hoàng Minh Thiện: Các hội thánh Cao Đài thực hiện việc phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Mục Nhìn ra thế giới:

- ThS. Lại Kim Khánh: Tìm hiểu cách tiếp cận về chính sách ngoại giao tôn giáo của Mỹ và những tác động lên mối quan hệ ngoại giao Mỹ - Việt Nam.

Mục Tin tức

Mục Hỏi – Đáp pháp luật

 

NN