Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 5/2021
Ngày đăng: 11/06/2021
Trang Thông tin Điện tử Ban Tôn giáo Chính phủ trân trọng giới thiệu đến bạn đọc nội dung Tạp chí Công tác Tôn giáo số 5/2021:

Mục Sự kiện tôn giáo:

- Công văn gửi lãnh đạo các tổ chức tôn giáo.

- Minh Hồng: Đồng bào tôn giáo cả nước tích cực hưởng ứng ngày bầu cử.

Mục Nghiên cứu trao đổi:

- PGS, TS. Nguyễn Hồng Dương: Phật pháp trong tư tưởng Hồ Chí Minh.

- Thiều Thị Hương: Tìm hiểu nội dung tín ngưỡng, tôn giáo trong văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

- TS. Nguyễn Thị Định: Vai trò của thực hiện pháp luật về tôn giáo trong đời sống hiện nay.

Mục Công tác tôn giáo:

- ThS. Nguyễn Văng Long: Nhận diện các hoạt động lợi dụng tôn giáo, chống phá bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

- TS. Nguyễn Thúy Hà: Việc nghiên cứu, giảng dạy truyền thông tôn giáo về nội dung tôn giáo trong văn kiện Đại hội XIII của Đảng ở Việt Nam hiện nay.

- Đàm Thị Toán, Lê Thị Thư: Nâng cao chất lượng công tác vận động tín đồ đạo Tin Lành ở huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng hiện nay.

- Trần Thị Hương: Thái Bình thực hiện tốt việc triển khai Luật Tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị định số 162/2017/NĐ-CP của Chính phủ.

Mục Thường thức về tôn giáo:

- ThS. Thượng tọa Thích Thiện Hạnh: Dùng người có tài hay dung người có đức.

- TS. Nguyễn Nghị Thanh, ThS. Lê Phước Quang: Ý nghĩa của thực hành nghi lễ Phật giáo và những quan điểm trái ngược về hiện tượng đốt vàng mã.

- ThS. Lê Thị Anh: Nhân ngày Đại lễ Phật đản nghĩ suy về tác động của tư tưởng Phật giáo với đời sống của người Việt.

- Diệu Phúc: Các tôn giáo tỉnh Đồng Tháp tham gia bảo vệ môi trường.

- Thùy Linh: Lễ hội mùa Thu đền Kiếp Bạc tưởng nhớ vị Anh hùng dân tộc – Hưng Đạo vương Trần Quốc Tuấn.

Mục Tín ngưỡng, tôn giáo và đời sống:

- PGS, TS. Trần Thị Kim Oanh: Phật giáo tỉnh Hòa Bình với hoạt động chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho đồng bào dân tộc thiểu số.

- ThS. Hà Thị Xuyên: Những đóng góp của các hội thánh Cao Đài Việt Nam trong đời sống xã hội hiện nay.

- Mai Hồng Xuân: Chùa Liên Hoa làm tốt công tác an sinh xã hội.

- ThS. Nguyễn Hữu Hồi: Phát huy nguồn lực tôn giáo để giữ vững ổn định chính trị - xã hội đất nước hiện nay.

- Hồng Điệp: Ông Đoàn Văn Hổ, tín đồ Phật giáo Hòa Hảo, tấm gương tiêu biểu trong phong trào học tập làm theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Mục Nhìn ra thế giới:

- ThS. Nguyễn Thị Hợp: Tôn giáo và vai trò của thiết chế tôn giáo trong xã hội.

Mục Tin tức

Mục Hỏi – Đáp pháp luật

 

NN