Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền trong đồng bào Khmer ở Cần Thơ hiện nay
Ngày đăng: 08/11/2021
Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ phối hợp với NXB Chính trị Quốc gia Sự thật biên soạn và xuất bản cuốn sách 'Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền trong đồng bào Khmer ở Cần Thơ hiện nay', do TS Trần Việt Trường và ThS Nguyễn Ngọc Quy chủ biên. Sách được in song ngữ Việt – Khmer.

Sách gồm 4 chương. Mở đầu là “Lý luận chung về công tác tuyên truyền” nêu rõ quan điểm, nguyên tắc, hình thức, nội dung tuyên truyền; vai trò và tác dụng của tài liệu đối với công tác tuyên truyền; chỉ ra đặc điểm tình hình và nội dung yêu cầu cho công tác tuyên truyền hiện nay. Chương hai “Kinh nghiệm công tác tuyên truyền trong đồng bào Khmer ở ĐBSCL hiện nay” giúp người đọc nắm bắt được những bài học thực tiễn, những kinh nghiệm quý giá khi làm công tác tuyên truyền ở vùng sông nước Tây Nam bộ. Ở chương tiếp theo, đội ngũ biên soạn phản ánh chi tiết “Thực trạng công tác tuyên truyền trong đồng bào Khmer ở Cần Thơ” để từ đó, đề xuất những giải pháp thiết thực trong chương cuối cùng “Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền trong đồng bào Khmer ở Cần Thơ hiện nay”.

Sách là tài liệu giúp đội ngũ cán bộ làm công tác dân tộc, tôn giáo, cán bộ cơ sở và đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến đồng bào Khmer. Đồng thời có đầy đủ thông tin chi tiết cho độc giả muốn tìm hiểu về đời sống của đồng bào Khmer hay cách thức của Đảng, Nhà nước quan tâm hỗ trợ kinh tế, nâng cao trình độ dân trí, đời sống tinh thần của đồng bào. Rất nhiều hình thức tuyên truyền đa dạng, phong phú, gần gũi, dễ hiểu được thực hiện.

Lược theo baocantho.com.vn