Tổ chức nghiệm thu cơ sở Đề án về tôn giáo, tín ngưỡng của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài
Ngày đăng: 05/11/2020
Ngày 10/12, Hội đồng Khoa học Ban Tôn giáo Chính phủ tổ chức Hội nghị Nghiệm thu cơ sở Đề án, TS. Vũ Chiến Thắng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Hội đồng Nghiệm thu cơ sở chủ trì Hội nghị.

Tham gia Hội nghị có GS. TS. Đỗ Quang Hưng, Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội; ông Lương Thanh Nghị, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao; Trung tướng, PSG.TS. Trần Quý Thắng, Bộ Công an; ông Đỗ Văn Phới, Phó Trưởng ban Ban Dân vận Trung ương, và đại diện lãnh đạo các vụ, đơn vị của bộ, ngành Trung ương và Ban Tôn giáo Chính phủ.

Tại Hội nghị, TS. Lê Thị Liên, Viện trưởng Viện Nghiên cứu chính sách tôn giáo, Ban Tôn giáo Chính phủ trình bày quá trình xây dựng Đề án và kết quả thực hiện Đề án, đánh giá tình hình và chỉ ra những thuận lợi, khó khăn, cũng như dự báo tình hình và đề xuất các giải pháp, kiến nghị.

GS.TS. Đỗ Quang Hưng phát biểu tại Hội nghị

Đánh giá kết quả của Đề án, các thành viên trong Hội đồng Nghiệm thu cơ sở đều cho rằng Đề án có ý nghĩa lý luận và thực tiễn cao, có tính cấp thiết, cung cấp 9 giải pháp và 7 kiến nghị cho các bộ, ngành liên quan.

Phát biểu tại Hội nghị, TS. Vũ Chiến Thắng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Hội đồng Nghiệm thu cơ sở đánh giá cao Ban Chủ nhiệm Đề án đã tích cực, trách nhiệm trong việc thực hiện Đề án. Bên cạnh đó, TS. Vũ Chiến Thắng đề nghị Ban Chủ nghiệm cần phải có sự chọn lọc, cân nhắc các giải pháp dựa trên cơ sở pháp luật của Việt Nam và của các nước sở tại có người Việt Nam sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáo, các giải pháp phải có tính khả thi, tránh chung chung, đồng thời chú trọng phát huy vai trò của các tôn giáo trong nước hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáo tại Việt Nam.

Kết thúc Hội nghị, Hội đồng Nghiệm thu cơ sở nhất trí thông qua Đề án với 100% số phiếu tán thành.

 

Nguyên Hải