Nâng cao hiệu quả công tác dân vận chính quyền đối với chức sắc, chức việc các tổ chức tôn giáo
Mã số: ĐT.04/21 - Đề tài khoa học cấp bộ QĐ phê duyệt số 496/QĐ-BNV ngày 09/7/2020 của Bộ Nội vụ; Chủ nhiệm: ThS. Trần Thị Minh Nga, Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ; Thời gian thực hiện: Năm 2021.
Tài liệu đính kèm
Ngày đăng :14/02/2022