Đình Sen Hồ - Di tích kiến trúc nghệ thuật quốc gia
Nếu có dịp đến với bất cứ làng quê nào của vùng Kinh Bắc nói chung và mảnh đất Việt Yên (Bắc Giang) nói riêng chúng ta đều dễ dàng nhận ra các công trình kiến trúc đình, chùa, đền, miếu, lăng, mộ. Đó là những di tích tín ngưỡng…...