Kiến trúc chùa, tiếp cận từ thực tiễn và giáo lý nhà Phật
Không gian mỗi ngôi chùa, nhất là những chùa cổ là kho tàng văn hóa vật thể và phi vật thể đến từ cấu trúc quần thể các công trình, tiếp nữa là hệ thống tượng thờ, phù điêu, nhang ấn, hoành phi câu đối, mộc bản…Các vật thể đó…...