Chùa Vĩnh Nghiêm danh lam cổ tự của Bắc Giang
Chùa Vĩnh Nghiêm hay chùa Đức La (tên chữ là Vĩnh Nghiêm tự) là một ngôi chùa cổ tại thôn Quốc Khánh, xã Trí Yên, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang....