Các tổ chức tôn giáo tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19
Ngày đăng: 31/07/2020
Ngày 30/7/2020, Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ Vũ Chiến Thắng đã ký văn bản số 607/TGCP-VP gửi lãnh đạo các tổ chức tôn giáo về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới.