Trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ Vũ Hoài Bắc trao Quyết định bổ nhiệm Phó Trưởng phòng Công giáo
Ngày đăng: 27/04/2024
Lãnh đạo Ban Tôn giáo Chính phủ chúc mừng ông Trần Bình Nguyên nhận Quyết định bổ nhiệm cán bộ
Ngày 26/4/2024, Trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ Vũ Hoài Bắc trao Quyết định bổ nhiệm cán bộ cho ông Trần Bình Nguyên giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Công giáo, Ban Tôn giáo Chính phủ.

Cùng tham dự có Phó Trưởng ban Trần Thị Minh Nga, Phó Trưởng ban Nguyễn Ánh Chức, Phó Trưởng ban Nguyễn Tiến Trọng; đại diện lãnh đạo các đơn vị, đoàn thể thuộc Ban; công chức Phòng Công giáo.

Trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ Vũ Hoài Bắc (phải) trao Quyết định bổ nhiệm cho ông Trần Bình Nguyên

Theo Quyết định bổ nhiệm cán bộ công bố ông Trần Bình Nguyên giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Công giáo từ ngày 25/4/2024, thời hạn bổ nhiệm 05 năm.

Trưởng ban Vũ Hoài Bắc giao nhiệm vụ cho tân Phó Trưởng phòng Công giáo

Tại lễ bổ nhiệm, Trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ Vũ Hoài Bắc chúc mừng ông Trần Bình Nguyên và tập thể Phòng Công giáo, đồng thời, giao nhiệm vụ công tác cho tân Phó Trưởng phòng. Trưởng ban tin tưởng ông Trần Bình Nguyên trong cương vị mới cùng tập thể Phòng Công giáo tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ được Lãnh đạo Ban giao phó, đóng góp cho sự nghiệp quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo.

Tập thể Phòng Công giáo chúc mừng ông Trần Bình Nguyên

Ngọc Linh