Văn bản về việc chấp thuận Hiến chương của Hội thánh Tin Lành Liên hiệp Truyền giáo Việt Nam
Ngày 09/4/2024, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng ký ban hành văn bản số 1917/BNV-TGCP Về việc chấp thuận Hiến chương của Hội thánh Tin Lành Liên hiệp Truyền giáo Việt Nam. Toàn văn bản và Hiến chương của Hội thánh Tin Lành Liên hiệp Truyền giáo Việt Nam trong file đính kèm....

Văn bản về việc chấp thuận Hiến chương của Hội thánh Tin Lành Liên hiệp Truyền giáo Việt Nam

Văn bản về việc chấp thuận Hiến chương của Hội thánh Tin Lành Liên hiệp Truyền giáo Việt Nam
Ngày đăng :16/04/2024