Công văn của Bộ Nội vụ về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024
Ngày 19/01/2024, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng đã ký ban hành Công văn số 321/BNV-TGCP về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Toàn nội dung Công văn số 321/BNV-TGCP trong file đính kèm.

Công văn số 321/BNV-TGCP về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024

Công văn của Bộ Nội vụ về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024
Ngày đăng :05/02/2024