Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ Nguyễn Tiến Trọng tham dự Hội nghị cung cấp thông tin cho báo chí về công tác nhân quyền và đối ngoại
Ngày đăng: 11/04/2024
Ngày 11/4/2024, Cục Thông tin Đối ngoại, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp Ban Chỉ đạo về Nhân quyền của Chính phủ tổ chức Hội nghị cung cấp thông tin cho báo chí về công tác nhân quyền và thông tin đối ngoại tháng 4/2024.

Tham dự Hội nghị có Cục trưởng Cục Thông tin Đối ngoại Phạm Anh Tuấn; Phó Chánh Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo về Nhân quyền của Chính phủ Thiếu tướng Nguyễn Văn Kỷ; Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ Nguyễn Tiến Trọng; đại diện Bộ Ngoại giao, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Giáo dục và Đào tạo; phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí của Trung ương, các bộ, ngành và Thành phố Hà Nội.

Tại Hội nghị, Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ Nguyễn Tiến Trọng đã thông tin về tình hình tôn giáo, tín ngưỡng ở Việt Nam hiện nay, tiến trình vận động đưa Việt Nam ra khỏi Danh sách theo dõi đặc biệt về tự do tôn giáo của Hoa Kỳ và đề xuất một số nội dung tuyên truyền trên báo chí.

Phó Trưởng ban Nguyễn Tiến Trọng cho biết, việc Hoa Kỳ đưa Việt Nam vào Danh sách theo dõi đặc biệt về tự do tôn giáo (SWL) xuất phát từ đánh giá thiếu khách quan dựa trên những thông tin không toàn diện và chính xác về tình hình tự do tôn giáo, tín ngưỡng tại Việt Nam. Những thông tin này chủ yếu được cung cấp từ nguồn tin của các tổ chức, cá nhân, chức sắc tôn giáo lưu vong cực đoan, chống đối Đảng và Nhà nước Việt Nam.

Với vai trò là cơ quan của Chính phủ thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo, Bộ Nội vụ đã ban hành và triển khai kế hoạch phối hợp vận động đưa Việt Nam ra khỏi Danh sách theo dõi đặc biệt về tự do tôn giáo (SWL), không đưa Việt Nam vào Danh sách quốc gia quan tâm đặc biệt (CPC); thành lập nhiều đoàn công tác đi nước ngoài để triển khai các hoạt động đối ngoại và trao đổi, cung cấp thông tin, tình hình về tự do tôn giáo ở Việt Nam. Cụ thể, năm 2023, Đoàn công tác liên ngành và chức sắc tôn giáo do Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng làm Trưởng đoàn đi công tác Hoa Kỳ để trao đổi về chính sách tôn giáo, thành tựu bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam; đính chính các thông tin thiếu khách quan về tình hình tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam góp phần tăng cuờng sự hiểu biết lẫn nhau, vượt qua sự khác biệt trong việc tiếp cận vấn đề tự do tôn giáo, thúc đẩy mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước Việt Nam và Hoa Kỳ.

Nhà báo, phóng viên các báo, đài tham dự Hội nghị

Bên cạnh đó, công tác thông tin, tuyên truyền đối ngoại tôn giáo được quan tâm, triển khai toàn diện với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, như: công bố Sách trắng “Tôn giáo và chính sách tôn giáo ở Việt Nam”; tăng cường công tác đối thoại với các đại sứ quán, các tổ chức quốc tế tại Việt Nam, đấu tranh chống những luận điệu thiếu thiện chí về các vấn đề dân chủ, nhân quyền và tự do tôn giáo của Việt Nam; duy trì và triển khai hiêu quả cơ chế đối thoại về dân chủ, nhân quyền và tôn giáo hằng năm với các đối tác Hoa Kỳ, Eu, Úc… Năm 2023, Bộ Nội vụ đã tiếp 14 đoàn khách quốc tế đến tìm hiểu tình hình tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam. Bộ Nội vụ cũng tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân tôn giáo tham gia công tác đối ngoại nhân dân; hướng dẫn tổ chức tôn giáo tham gia các diễn đàn tôn giáo thế giới và khu vực phù hợp với đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước; hỗ trợ các tổ chức tôn giáo đăng cai, tổ chức thành công nhiều hoạt động tôn giáo mang tầm quốc tế tại Việt Nam góp phần nâng cao vị thế của các tổ chức tôn giáo ở Việt Nam trên trường quốc tế.

Thời gian qua, Chính phủ, các bộ, ban, ngành đã quan tâm, hướng dẫn, tạo điều kiện cho các tổ chức tôn giáo hoạt động theo hiến chương, điều lệ của các tôn giáo và pháp luật của Nhà nước; chủ động giải quyết các nhu cầu hoạt động tôn giáo chính đáng của chức sắc, tín đồ; kiên quyết đấu tranh chống các luận điệu xuyên tạc, vu cáo Việt Nam vi phạm tự do tôn giáo và những hành vi lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để chia rẽ, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết tôn giáo.

Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ Nguyễn Tiến Trọng cũng lưu ý các cơ quan thông tấn, báo chí một số định hướng để làm tốt công tác thông tin, truyền thông về tín ngưỡng, tôn giáo trong thời gian tới góp phần hiệu quả vào tiến trình đấu tranh ngoại giao để đưa Việt Nam ra khỏi Danh sách theo dõi đặc biệt về tự do tôn giáo (SWL).

Vỹ Thanh