Quyết định về việc công nhận tổ chức tôn giáo cho Hội thánh Tin Lành Liên hiệp Truyền giáo Việt Nam
Ngày 08/4/2024, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng ký ban hành Quyết định số 259/QĐ-BNV về việc công nhận tổ chức tôn giáo cho Hội thánh Tin Lành Liên hiệp Truyền giáo Việt Nam. Toàn văn bản trong file đính kèm.

Quyết định về việc công nhận tổ chức tôn giáo cho Hội thánh Tin Lành Liên hiệp Truyền giáo Việt Nam

Quyết định về việc công nhận tổ chức tôn giáo cho Hội thánh Tin Lành Liên hiệp Truyền giáo Việt Nam
Ngày đăng :09/04/2024