Tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho tu sĩ, giáo dân Giáo phận Quy Nhơn
Đại dịch Covid-19 lan tràn khốc liệt trên toàn thế giới. Người dân Việt Nam trên các tỉnh thành trong cả nước cũng đã và đang gánh chịu những hậu quả nặng nề. Mọi sinh hoạt trong xã hội và cả trong các sinh hoạt tôn giáo đều phải ngưng…...