Hà Tĩnh ban hành hướng dẫn tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” trong hoạt động cưới, tang và lễ hội
Ngày đăng: 29/10/2021
Căn cứ Văn bản số 3862/HD-BVHTTDL ngày 18/10/2021 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Văn bản số 6993/UBND-VX1 ngày 20/10/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Tĩnh vừa ban hành hướng dẫn tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” trong hoạt động cưới, tang và lễ hội trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Hà Tĩnh đang ở cấp độ dịch cấp 2 - nguy cơ trung bình. Vì vậy, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Tĩnh hướng dẫn tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” trong hoạt động cưới, tang và lễ hội trên địa bàn tỉnh kể từ ngày 23/10 cho đến khi có quy định mới.

Đối với hoạt động lễ hộ, tiến hành giảm quy mô, điều chỉnh hình thức, thời gian tổ chức lễ hội; giảm tổ chức các hoạt động hội đảm bảo các điều kiện về phòng, chống dịch bệnh. Số lượng đại biểu, khách mời không quá 100 người. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giới thiệu về nguồn gốc của lễ hội, di tích và các nhân vật được thờ phụng, tôn vinh; các giá trị, ý nghĩa đích thực của tín ngưỡng và nghi lễ truyền thống.

Đối với đám cưới, đám tang được tổ chức nhưng hạn chế số lượng tham gia, tối đa không quá 100 người tại một thời điểm.

 

Nguyễn Nga