Chung tay ủng hộ công tác phòng chống dịch Covid-19
Thực hiện Công văn số 2942/MTTW-BTT ngày 16/9/2021 của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ngày 24/9/2021, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Bộ Nội vụ ban hành Văn bản số 4779/BNV-BCĐ về việc huy động nguồn lực cùng chung tay ủng hộ công tác…...