Tiếp tục tăng cường thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid -19
Ngày 17/12/2021 Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Codid-19 của Bộ Nội vụ ban hành Văn bản số 6467/BNV-BCĐ về việc tiếp tục tăng cường thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Nội dung văn bản trong file đính kèm.
Công văn BCĐ phòng chống Covid-19 của Bộ Nội vụ
Hướng dẫn giám sát phòng chống Covid 19 của Bộ Y tế
Quyết định về việc ban hành Hướng dẫn
Công văn của Bộ Y tế
Ngày đăng :22/12/2021