Thực hiện công điện của Thủ tướng Chính phủ và UBND Thành phố Hà Nội
Ngày 01/3/2022 Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid 19, Bộ Nội vụ ban hành văn bản số 699/BNV-BCĐ về việc thực hiện công điện của Thủ tướng Chính phủ và UBND Thành phố Hà Nội. Nội dung trong file đính kèm.
Công văn BCĐ phòng chống dịch Covid 19, Bộ Nội vụ
Công điện của Thủ tướng
Công điện của UBBD Thành phố Hà Nội
Ngày đăng :01/03/2022