Phòng Tôn giáo, Sở Nội vụ tỉnh Hòa Bình hình thành và phát triển
Hòa Bình là tỉnh miền núi, nằm ở cửa ngõ phía Tây của Thủ đô Hà Nội, tiếp giáp với các tỉnh đồng bằng và trung du, Bắc bộ; có đường giao thông vận tải thủy bộ tương đối thuận lợi để giao lưu hàng hóa trong và ngoài tỉnh.…...