Nâng cao công tác tuyên truyền, vận động tín đồ phật tử đảm bảo trật tự an toàn giao thông
Ngày đăng: 03/04/2024
Đại diện Công an thành phố Cần Thơ và Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Cần Thơ ký kết kế hoạch phối hợp

Theo đó, Công an thành phố và Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố phối hợp tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về an toàn giao thông gắn với những hoạt động của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố vào các thời điểm diễn ra các hoạt động lễ hội, sự kiện có đông tăng, ni, phật tử tham gia; phối hợp tổ chức tuyên truyền, giảng dạy cho các phật tử, kết hợp trong các khóa tu truyền giảng Phật giáo, gắn các nội dung về an toàn giao thông trong các bài thuyết giảng Phật pháp; đồng thời, triển khai xây dựng về việc bảo đảm trật tự an toàn giao thông, tích cực tuyên truyền thông điệp “Đã uống rượu bia - không lái xe”; văn hóa người phật tử tuân thủ nghiêm pháp luật và chấp hành tốt Luật Giao thông đường bộ. Bên cạnh đó, vận động tăng, ni, phật tử tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông, xây dựng các mô hình “Tăng, ni, phật tử tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông”, nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông, ứng xử có văn hóa khi tham gia giao thông, treo băng rôn, khẩu hiệu, phát tờ rơi tuyên truyền tại các cơ sở thờ tự Phật giáo với nội dung ngắn gọn, dễ nhớ…

Quang cảnh lễ ký kết

Ngay sau buổi lễ ký kết, Phòng Cảnh sát giao thông thành phố Cần Thơ đã tuyên truyền cho các tăng ni, phật tử tham dự chương trình về Luật Giao thông đường bộ và các kỹ năng cần thiết để đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông như: quy tắc giao thông, quy định về nhường đường khi tham gia giao thông, chấp hành quy định về tốc độ; không chở quá tải trọng, chở quá số người quy định….

* Trước đó, Công an huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện đã tổ chức Lễ ký kết kế hoạch phối hợp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, vận động tăng, ni, phật tử tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông giai đoạn 2023-2026.

Đại diện Công an huyện Đức Trọng và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện ký kết chương trình phối hợp

Chương trình phối hợp nhằm tăng cường tuyên truyền, vận động tăng, ni, phật tử tham gia đảm bảo an toàn giao thông giai đoạn 2023-2026; nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật giao thông của tăng, ni, phật tử; đồng thời, tiếp tục lan tỏa thói quen, nếp ứng xử văn hóa, văn minh, tham gia giao thông an toàn trong cộng đồng Phật giáo và các tầng lớp nhân dân…

Một số hoạt động được triển khai theo chương trình phối hợp gồm lồng ghép trong các buổi sinh hoạt tôn giáo, thuyết giảng để tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và quy định của các cấp, các ngành có liên quan về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông; triển khai các biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông khu vực cổng của các cơ sở thờ tự Phật giáo; xây dựng mô hình “Tăng, ni, phật tử tham gia giao thông văn hóa - an toàn”,….

Hương Huyền