Hội thánh Minh Lý đạo - Tam Tông Miếu khánh thành Thánh miếu tại Long An
Ngày đăng: 27/11/2023
Thánh miếu Long An, xã Lợi Bình Nhơn, thành phố Tân An, tỉnh Long An
Ngày 26/11/2023, tại ấp Bình An B, xã Lợi Bình Nhơn, thành phố Tân An, tỉnh Long An, Hội thánh Minh Lý đạo - Tam Tông Miếu tổ chức lễ khánh thành Thánh miếu Long An.

Thánh miếu Long An được xây dựng trên diện tích hơn 4.200m2, gồm các hạng mục: chính điện có 3 tầng (tầng 1 tổ chức sinh hoạt đạo, hội trường, học giáo lý; tầng 2 là nơi thờ phụng Tam giáo Đạo tổ, các môn sinh, thiện tín thực hiện lễ bái cầu nguyện; tầng 3 là nơi tang kinh cát và lầu chuông); san lấp mặt bằng, tường rào xung quanh, cây xanh và các công trình phụ... Tổng kinh phí xây dựng Thánh miếu hơn 7,5 tỷ đồng.

Đại biểu tham dự buổi lễ

Minh Lý đạo - Tam Tông Miếu được thành lập năm 1924, do 06 chức sắc sáng lập, với tôn chỉ hoạt động thuần túy tôn giáo, hướng dẫn tín đồ, môn sanh tu hành, tự độ, vị than độ dẫn loài người xây dựng một xã hội hòa bình, an lạc. Minh Lý đạo - Tam Tông Miếu được công nhận tổ chức tôn giáo năm 2008, hoạt động tập trung ở 3 tỉnh, thành phố là Long An, Bà Rịa - Vũng Tàu và Thành phố Hồ Chí Minh.

Ở tỉnh Long An, hiện Minh Lý đạo - Tam Tông Miếu có gần 100 môn sinh. Các môn sinh tại tỉnh có nguyện vọng xây dựng một ngôi thánh miếu để có nơi thờ phụng và sinh hoạt đạo.

Việc xây dựng Thánh miếu này cũng như các cơ sở thờ tự khác của các tôn giáo tại địa phương thể hiện sự quan tâm, tạo điều kiện của các cấp chính quyền tới nhu cầu, nguyện vọng của tín đồ các tôn giáo, thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo.  Đây là điểm sinh hoạt văn hóa để Nhân dân đến chiêm ngưỡng và chung vui với đồng bào tôn giáo trên tinh thần chia sẻ, đoàn kết cộng đồng sâu sắc ở địa phương.

Hải Hà