Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức Chương trình đào tạo thí điểm Hệ thống phần mềm quản lý tăng ni, phật tử tại chùa Đại Thành, tỉnh Bắc Ninh
Ngày đăng: 05/06/2024
Nhằm giảm thiểu công việc hành chính cho các tăng ni, Giáo hội Phật giáo Việt Nam phối hợp cùng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an xây dựng Hệ thống quản lý tăng ni, phật tử. Để triển khai Hệ thống này sau hơn 01 năm xây dựng, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an triển khai thí điểm các chức năng của phần mềm, đáp ứng yêu cầu công tác quản lý, thân thiện, tiện lợi nhất cho người sử dụng tại Bắc Ninh và Thái Nguyên trước khi triển khai mở rộng trên toàn quốc.

Ngày 03-04/6/2024, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức Chương trình đào tạo thí điểm Hệ thống phần mềm quản lý tăng ni, phật tử tại chùa Đại Thành, tỉnh Bắc Ninh. Chương trình diễn ra với các nội dung: giới thiệu tổng quan về Hệ thống quản lý tăng ni, phật tử; quy trình quản lý danh sách, thông tin tăng ni; hướng dẫn thực hành nhập thông tin; quy trình kê khai hồ sơ; thực hành nhập hồ sơ trên cổng hành chính; quy trình cấp đổi cấp lại chứng nhận tăng ni; quy trình tiếp nhận và xử lý hồ sơ xin thụ giới, thuyên chuyển, quản lý phật tử; đặt pháp danh cho phật tử; tổ chức lễ quy y Tam bảo, cấp chứng điệp thụ tam quy...

Cán bộ Trung tâm Dữ liệu quốc gia về dân cư hướng dẫn thực hành nhập thông tin

Trong thời gian qua, Giáo hội Phật giáo Việt Nam luôn đồng hành cùng lực lượng công an trong việc giữ gìn, bảo đảm an ninh, trật tự xã hội, tuyên truyền các phật tử tuân thủ quy định pháp luật, tham gia đấu tranh, phòng chống tội phạm tại nơi cư trú. Cùng với chính quyền các cấp xây dựng phát triển đất nước văn minh, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tích cực tham gia vào công cuộc chuyển đổi số quốc gia hiện nay, nâng cao hiệu quả công việc bằng cách giảm thiểu công việc hành chính cho các tăng ni, đồng thời, hỗ trợ phương thức trực tuyến giảng pháp đến công chúng góp phần vào khối đại đoàn kết tôn giáo, đoàn kết dân tộc.

Hệ thống quản lý tăng ni, phật tử bao gồm 03 phân hệ: Ứng dụng di động cho phật tử; Phần mềm quản lý tăng ni; Phần mềm quản lý hành chính của Giáo hội Phật giáo. Trong đó, Ứng dụng di động cho phật tử sẽ có các chức năng như đăng nhập vào ứng dụng thông qua tài khoản VNeID; đăng ký ghi danh phật tử; đăng ký quy y Tam bảo; xem thông tin hành chính Giáo hội; xem tin tức, sự kiện, các ngày lễ Phật giáo; nghe giảng pháp... Tại giai đoạn 2 sẽ triển khai tích hợp tính năng “Cúng dường trực tuyến” khi đã thu thập đủ danh mục các chùa trên toàn quốc để tạo điều kiện cho phật tử cúng dường trực tuyến tới tất cả các chùa trên toàn quốc.

Tại Chương trình đào tạo, cán bộ Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội giới thiệu về ứng dụng VNPHATTU

Tại Chương trình đào tạo, các tăng ni đều nhận thấy chuyển đổi số trong quản lý tăng ni, phật tử không chỉ có lợi cho Phật giáo mà còn có lợi cho toàn xã hội. Quản lý số đối với tăng ni thì mọi việc sẽ rất rõ ràng, vì ai cũng có mã số định danh, ngoài mã số định danh của công dân còn có mã số định danh của người xuất gia.

Nguyễn Xuân