Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Gia Lai, Bình Phước, Kon Tum ký kết chương trình phối hợp với Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh
Ngày đăng: 26/03/2024
Lễ ký kết chương trình phối hợp giữa Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Gia Lai và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh
Ngày 25, 26/3/2024, Giáo hội Phật giáo Việt Nam các tỉnh Gia Lai, Bình Phước, Kon Tum phối hợp với Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2024-2025.

* Theo đó, trong giai đoạn 2023-2025, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Gia Lai với Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp vận động thanh thiếu niên Phật giáo sống tốt đời, đẹp đạo; tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống, lòng yêu nước và tự hào dân tộc, tinh thần hướng thiện, yêu chuộng hòa bình, yêu quý đồng bào, giới thiệu giáo lý của Đức Phật về tinh thần lập nghiệp, hôn nhân hạnh phúc gia đình; tổ chức các hoạt động tuyên truyền cho phật tử và thanh niên tôn giáo thực hiện nếp sống văn minh đô thị; vận động nguồn lực, tổ chức các hoạt động an sinh xã hội cho đối tượng thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, đồng bào nghèo nơi biên giới, miền núi; hỗ trợ nguồn lực xây dựng nhà nhân ái, nhà văn hóa thôn, làng tại các khu vực khó khăn, miền núi, biên giới…

* Cùng ngày, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bình Phước với Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh đã ký kết chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2024-2025.

https://storage-phatsuonline-v2.sgp1.digitaloceanspaces.com/files/2024/03/ba1a2d7b-5b90-4d0b-8eef-ffdc0eef89ac.JPEG

Lễ ký kết giữa Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bình Phước với Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh

Nội dung Chương trình phối hợp chú trọng đoàn kết, tập hợp thanh niên là chức sắc, thanh niên phật tử thông qua các hoạt động chăm lo, đồng hành, hỗ trợ thực hành sinh hoạt tôn giáo đúng pháp luật, phù hợp với văn hóa truyền thống dân tộc; đặc biệt là các câu lạc bộ thanh niên phật tử tham gia hoạt động của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các cấp; vận động chức sắc, tăng ni trẻ và thanh thiếu niên Phật giáo sống tốt đời, đẹp đạo, thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, đồng thời, phát huy vai trò xung kích của thanh niên Phật giáo trong tham gia đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, giữ gìn khối đại đoàn kết toàn dân, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

* Ngày 26/3/2024, tại hội trường Ngọc Linh, thành phố Kon Tum, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Kon Tum và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh đã ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2024-2025.

Tại lễ ký kết, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh tập trung thảo luận, cho ý kiến đối với chương trình phối hợp giai đoạn 2024-2025. Theo đó, các bên thống nhất, trong thời gian này, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác vận động chức sắc, tăng ni trẻ và thanh niên phật tử thực hiện tốt các quyền, nghĩa vụ của công dân cũng như tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, góp phần đảm bảo an ninh, chính trị trên địa bàn, phấn đấu mỗi năm vận động trao tặng ít nhất 100 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó, 200 sổ bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm chăm sóc sức khỏe, bảo hiểm y tế cho người có công, trẻ em và người dân có hoàn cảnh khó khăn; chủ động phối hợp với Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống, lòng yêu nước, yêu quý đồng bào cho các tầng lớp thanh niên, nhất là vận động thanh niên phật tử thực hiện nếp sống văn minh, bảo vệ môi trường, tham gia tu bổ, tôn tạo các di tích lịch sử; tổ chức các hoạt động an sinh xã hội gắn với chương trình tình nguyện mùa Đông, Xuân tình nguyện, chiến dịch thanh niên tình nguyện Hè; lựa chọn và cử chức sắc, tăng ni trẻ tiêu biểu tham gia Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh, kịp thời tuyên dương gương thanh niên phật tử tiêu biểu trong các hoạt động,…

Minh Lan