Phát huy vai trò của đồng bào Công giáo từ mô hình Câu lạc bộ tuyên truyền pháp luật về an ninh trật tự ở thôn Thọ Ninh, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh
Thọ Ninh là thôn Công giáo toàn tòng, chủ yếu sản xuất nông nghiệp với 240 hộ, 740 nhân danh, nằm ở cuối xã Phú Lương, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh, tiếp giáp với địa bàn tỉnh Hải Dương, thôn có 01 nhà thờ và 01 linh mục quản…...