Giá trị tôn giáo là các giá trị của con người
Ngày đăng: 16/02/2023
Hình ảnh gặp gỡ liên tôn
Các tôn giáo có một vai trò quan trọng trong việc giải quyết thoả đáng cuộc khủng hoảng đa phương. Bởi vì các giá trị tôn giáo là các giá trị của con người.

Phát biểu trên là của Đức ông John Putzer, đặc phái viên của Phái đoàn thường trực Vatican tại Liên Hiệp quốc trong cuộc họp Đối thoại Liên tôn lần thứ 8 về Niềm tin, Đa phương và Chính sách công, ở Genève, ngày 10/02/2023.

Từ tình hình thực tế của thế giới với nhiều cuộc khủng hoảng, vị đại diện Toà thánh nhận định, các cuộc khủng hoảng toàn cầu cho thấy giới hạn của hệ thống đa phương, đã chứng minh rõ ràng rằng chúng ta không thể được cứu một mình, và những thách đố lớn của thời đại đều mang tính toàn cầu. Trong khi cần phải hợp tác để giải quyết những thách đố này, thì các cuộc thảo luận ở các tổ chức quốc tế thường xuyên bị “chiếm đoạt” bởi lợi ích quốc gia và chính trị. Do đó, thay vì tìm kiếm sự đồng thuận qua đối thoại, hoạt động của các tổ chức này lại bị chặn bởi sự phân cực ngày càng tăng.

Theo Đức ông John Putzer, các tôn giáo có một vai trò quan trọng trong việc giải quyết thoả đáng cuộc khủng hoảng đa phương. Bởi vì các giá trị tôn giáo là các giá trị của con người, và nơi mà các truyền thống đức tin làm chứng một cách xác thực cho các niềm tin và nguyên tắc của họ, thì họ có thể đóng một vai trò quan trọng và bổ sung cho nhau trong việc giải quyết các khiếm khuyết của hệ thống đa phương./.

 

Cao Lộc (theo vaticannews)