Hồ Chí Minh với đồng bào Công giáo
Nhân kỷ niệm lần thứ 130 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhà lãnh tụ thiên tài của dân tộc Việt Nam, danh nhân văn hóa thế giới. Trong cuộc đời hoạt động của mình, Người đã để lại nhiều di sản quý báu, trong đó có…...