Hội nghị toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị
Ngày đăng: 14/06/2021
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị
Ngày 12/6/2021, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, triển khai Kết luận số 01-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị tại điểm cầu Trung ương có Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ; Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng; lãnh đạo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương…

Tham dự Hội nghị ở các điểm cầu địa phương có Bí thư tỉnh ủy, thành ủy; các lãnh đạo các địa phương, lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể ở địa phương; 323 tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu có thành tích trong học tập, làm theo đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của các ngành, các địa phương trên toàn quốc giai đoạn 2016-2021.

Trình bày báo cáo tại Hội nghị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa, cho biết: 5 năm qua, thực hiện Chỉ thị 05 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII đạt được nhiều kết quả quan trọng, với nhiều cách làm mới, sáng tạo, thiết thực, ngày càng đi vào thực chất, chiều sâu, từng bước trở thành nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của mỗi tổ chức đảng và từng cán bộ, đảng viên, tạo ra những thay đổi tích cực trong toàn hệ thống chính trị, toàn xã hội.

Tuy nhiên, báo cáo cũng chỉ rõ những hạn chế cần khắc phục. Đó là, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có nơi, có lúc chưa quyết liệt; việc xây dựng cam kết tu dưỡng, rèn luyện, “làm theo” Bác, nhất là thực hiện trách nhiệm nêu gương của một bộ phận cán bộ, đảng viên còn hình thức. Việc xác định khâu đột phá trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, giải quyết bức xúc, nổi cộm có nơi còn lúng túng.

Về nhiệm vụ, giải pháp thực hiện thời gian tới, báo cáo nhấn mạnh, tiếp tục nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên về nội dung, giá trị và ý nghĩa to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; coi đây là động lực, nguồn sức mạnh to lớn để toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Kết hợp chặt chẽ giữa học tập với làm theo Bác trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị. Xây dựng mối quan hệ gắn bó chặt chẽ hơn nữa giữa Đảng với dân, “xứng đáng là người lãnh đạo, là người đày tớ thật trung thành của nhân dân”.

Đề cao việc phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị. Gắn việc “làm theo” Bác, trách nhiệm nêu gương với các phong trào thi đua, cuộc vận động của các cấp, các ngành, nhằm tạo sự lan tỏa, thúc đẩy phong trào cách mạng, khơi dậy tinh thần cống hiến, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc trong toàn Đảng, toàn xã hội.

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. 

Toàn cảnh Hội nghị

Các tham luận tại Hội nghị đã phản ánh những cách làm hay có sức lan tỏa lớn trong quá trình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đó là tinh thần hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân của các anh Bộ đội Cụ Hồ; là xây dựng bản lĩnh người chiến sĩ cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy; là học và làm theo Bác, lan tỏa tinh thần nhân ái “thương người như thể thương thân” của một hội viên hội nông dân, thuộc tỉnh Thái Nguyên; là học Bác từ những điều bình dị nhất của cán bộ, công nhân Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam; là tấm gương sáng về hiếu học, suốt mười năm cõng bạn đi học của một học sinh ở huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa…

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh là tài sản tinh thần vô giá của Đảng ta và nhân dân ta, soi sáng sự nghiệp cách mạng, dẫn đắt mỗi bước đi lên và thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh là việc làm cần thiết, là nhiệm vụ hết sức quan trọng, thường xuyên, không thể thiếu đối với toàn Đảng, toàn dân ta, trước hết là các tổ chức đảng, các cơ quan nhà nước và cán bộ, đảng viên trong tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến, phụng sự đất nước, phục vụ nhân dân.

Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hoan nghênh và biểu dương các tập thể, cá nhân tiên tiến trong việc học tập và làm theo Bác. Mỗi tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến đó là “những bông hoa đẹp”, đang từng ngày vun góp, tạo ra “rừng hoa đẹp” cho đất nước.

Tổng Bí thư yêu cầu các cấp uỷ đảng, chính quyền và các cơ quan, đơn vị cần phát huy những kết quả đã đạt được trong những năm qua, tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nghiêm túc, tự giác thực hiện một cách có hiệu quả những yêu cầu, nhiệm vụ đã được chỉ ra tại Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 mới đây của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Chú trọng quán triệt, tập trung làm tốt ba vấn đề: Học tập, làm theo Bác và nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mong muốn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục được đẩy mạnh, ngày càng đi vào chiều sâu ngày càng thiết thực và hiệu quả, tích cực góp phần vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ đất nước.

Tại Hội nghị đã công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc tặng Bằng khen cho 136 tập thể và 187 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 2016 -2021. Do tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, không tổ chức trao thưởng trực tiếp, Ban Bí thư Trung ương ủy quyền cho các bộ, ngành địa phương trao tặng bằng khen vào thời gian phù hợp.

 

 

PV t/h