Sự hình thành và phát triển của Ban Tôn giáo tỉnh Quảng Bình
Ngày đăng: 25/04/2017
Ngày 02/8/1955, Thủ tướng Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã ra Nghị định số 566/NĐ-CP thành lập Ban Tôn giáo, một đơn vị trong Ban Nội chính Chính phủ và trực thuộc Thủ tướng Phủ (tiền thân của Ban Tôn giáo Chính phủ ngày nay).

Trải qua quá trình dài hoạt động dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ và Bộ Nội vụ, Ban Tôn giáo Thủ tướng Phủ trước kia và Ban Tôn giáo Chính phủ ngày nay đã không ngừng phấn đấu, xây dựng và trưởng thành, vượt mọi khó khăn đề hoàn thành nhiệm vụ chính trị, tham mưu cho Đảng và Nhà nước về chủ trương, chính sách đối với tôn giáo.

            Từ khi thành lập tỉnh Quảng bình đến nay, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, bộ máy quản lý Nhà nước về công tác tôn giáo từ tỉnh đến cơ sở từng bước được kiện toàn, đi vào ổn định, góp phần tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác tôn giáo trong tình hình mới.

            Trước năm 2001, công tác tôn giáo của tỉnh giao cho Phòng Tôn giáo thuộc Văn phòng UBND tỉnh đảm nhiệm; đến năm 2001 lại được sáp nhập về Ban Dân tộc – Miền núi thành Ban Dân tộc – Miền núi và Tôn giáo, đây là cơ quan tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh và hai lĩnh vực: Công tác dân tộc và công tác tôn giáo.

            Trong thời gian này, công tác tôn giáo trên địa bàn toàn quốc nói chung, tỉnh Quảng Bình nói riêng có những biến động mới, đòi hỏi phải kiện toàn bộ máy làm công tác tôn giáo cấp tỉnh; trước tình hình đó, tại Kỳ họp thứ 3 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XV đã quyết định thành lập Ban Tôn giáo tỉnh Quảng Bình (Nghị quyết số 11/2004/NQ-HĐND ngày 30/7/2004). Ban Tôn giáo tỉnh là cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND tỉnh, giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý Nhà nước đối với hoạt động tôn giáo trên địa bàn tỉnh; ở cấp huyện thành lập Phòng Tôn giáo, Phòng Dân tộc – Tôn giáo hay Tôn giáo – Dân tộc tùy tình hình thực tế từng địa phương.

            Năm 2008, thực hiện Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Ban Tôn giáo tỉnh được sáp nhập vào Sở Nội vụ với nhiệm vụ giúp Giám đốc Sở tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về tôn giáo ở địa phương; ở cấp huyện bộ phận làm công tác tôn giáo trước đây được sáp nhập vào Phòng Nội vụ.

            Từ đó đến nay, tổ chức bộ máy của Ban Tôn giáo tỉnh cơ bản ổn định với 03 phòng chức năng: Phòng Hành chính – Tổng hợp, Phòng Công giáo, Phòng Phật giáo và các tôn giáo khác. Hiện tại, Ban Tôn giáo có tổng biên chế là 15 cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; trong đó có 13 người có trình độ đại học. Các tổ chức Đảng, đoàn thể của Ban Tôn giáo tỉnh được thành lập và hoạt động có hiệu quả.

            Từ khi thành lập đến nay, dưới sự quan tâm chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo Công tác tôn giáo tỉnh, UBND tỉnh, sự chủ động phối hợp chặt chẽ của các ngành, địa phương có liên quan đã giúp Ban Tôn giáo tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về tôn giáo trong tình hình mới. Các vụ việc truyền đạo trái phép; hoạt động mê tín dị đoan đã được ngăn chặn kịp thời và giải quyết dứt điểm, hiện tượng lấn chiếm đất đai, xây dựng trái phép trên địa bàn đã sớm được chấn chỉnh và xử lý kịp thời; công tác quản lý Nhà nước về tôn giáo trên địa bàn tỉnh đã thu được nhiều kết quả tốt đẹp.

            Những đóng góp của các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Ban Tôn giáo tỉnh thời gian qua đã được Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh tặng nhiều bằng khen về hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; nhiều tập thể và cá nhân, đội ngũ cán bộ làm công tác tôn giáo qua các thế hệ được khen, tặng thưởng những danh hiệu cao quý của Đảng và Nhà nước như bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh. Đặc biệt, trong dịp tổ chức 10 năm ngày thành lập (2004 – 2014) tập thể Ban Tôn giáo tỉnh Quảng Bình vinh dự được đón nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì đã có nhiều thành tích xuất sắc trong thời gian qua.

            Nhìn lại quá trình hình thành và phát triển của Ban Tôn giáo tỉnh Quảng Bình, có thể nói đây là sự kết tinh quý báu của đội ngũ cán bộ làm công tác tôn giáo các cấp, sự quan tâm của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp đã làm nên một Ban Tôn giáo tỉnh Quảng Bình xuất sắc như ngày hôm nay./.

Tập thể Ban Tôn giáo tỉnh Quảng Bình

Ban Tôn giáo tỉnh giao lưu bóng đá với BTS GHPGVN tỉnh Quảng Bình

Phạm Trang