Ban Tôn giáo Chính phủ nghiệm thu Dự án xây dựng hệ thống phần mềm dịch vụ công trực tuyến mức độ 4
Ngày đăng: 21/10/2019
Ngày 18/10, Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ Vũ Chiến Thắng chủ trì Hội đồng nghiệm thu "Dự án xây dựng hệ thống phần mềm dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 Ban Tôn giáo Chính phủ".

Tham dự buổi nghiệm thu còn có các thành viên thuộc Hội đồng nghiệm thu, Ban Chủ nhiệm dự án, Hội đồng khoa học Ban Tôn giáo Chính phủ, đại biểu một số vụ, đơn vị và các thành viên tham gia dự án.

Dịch vụ công trực tuyến được xem là khâu quan trọng, then chốt trong tiến trình cải cách hành chính và triển khai Chính phủ điện tử. Việc xây dựng hệ thống phần mềm dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 Ban Tôn giáo Chính phủ góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo; giúp quá trình tiếp nhận, xử lý thủ tục hành chính liên quan đến tôn giáo, tín ngưỡng được nhanh chóng, hiệu quả; tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại cho tổ chức, cá nhân tôn giáo.

Trong những năm qua, ứng dụng công nghệ thông tin tại Ban Tôn giáo Chính phủ đã có bước phát triển đáng kể. Hạ tầng công nghệ thông tin của Ban được chú trọng đầu tư, xây dựng. Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các vụ, đơn vị luôn được Lãnh đạo Ban quan tâm và phát triển đồng bộ. Ban Tôn giáo Chính phủ đã từng bước đưa vào sử dụng các phần mềm ứng dụng dùng chung và phần mềm chuyên ngành, cung cấp thông tin và các dịch vụ công trực tuyến trên Trang thông tin điện tử của Ban.

Tại buổi nghiệm thu, sau khi nghe đại diện Ban Chủ nhiệm Dự án trình bày báo cáo tóm tắt, các thành viên Hội đồng đã đóng góp một số ý kiến nhằm tiếp tục hoàn thiện hệ thống dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 của Ban.

Kết luận hội nghị, TS. Vũ Chiến Thắng, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu đánh giá cao tính cấp thiết và sản phẩm của Dự án, phần mềm dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đạt yêu cầu đề ra. TS. Vũ Chiến Thắng đề nghị Ban Chủ nhiệm Dự án và đơn vị chủ trì tiếp thu các ý kiến phản biện, nhận xét của các thành viên Hội đồng; tiến hành bổ sung, hoàn thiện Dự án để triển khai vận hành dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 ngay sau nghiệm thu.

Theo kết quả, Hội đồng nghiệm thu đánh giá "Dự án xây dựng hệ thống phần mềm dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 Ban Tôn giáo Chính phủ" đạt loại xuất sắc./.

 

Lan Anh